SPOLUDÁLE

Napište nám

info@spoludale.cz

Zavolejte nám

+420 777 730 482

KOMUNITNÍ STŘEDISKO
SPOLU DÁLE

KDO JSME A CO JE NAŠIM CÍLEM?

Jsme zapsaný spolek, který se obecně zaměřuje na sociální pomoc a poradenství, podporu aktivního života, organizování setkávání se s novými přáteli, vyrážíme za kulturou,  podporujeme aktivity v oblasti zdraví. To jsou naše základní oblasti, kde shledáváme naši působnost. Specificky se zaměřujeme na sociálně vyloučené občany, zejména seniory, postižené spoluobčany, matky samoživitelky. Naše aktivity nabízíme nezištně, dbáme, aby naše aktivity a vystupování bylo účelné, příjemné a užitečné. Chceme, aby se u nás všichni cítili uvolněně a pohodlně. Veškerým nápadům na zlepšení a rady, které povedou k efektivnější pomoci, si velmi vážíme a ceníme si. Největším oceněním je, když nás naši účastníci doporučují druhým.

Zakladatelkou spolku je paní Monika Sluková, která se po více jak 20. letech aktivit spojených s prací se seniory, nemocnými a aktivit  v neziskovém sektoru, rozhodla zahájit nové aktivity v jí založeném a řízeném spolku. Svoje zkušenosti čerpala jednak ze své účasti v projektech např. pomoc maminkám na mateřské do práce, pomoci lidem po výkonu trestů do společnosti, pomoc při vybudování a provozu komunitního centra v Praze. I díky svoji praxi zdravotní sestry v léčebně dlouhodobě nemocných, měla možnost poznat starosti seniorů. Naopak praxe na onkologickém oddělní v zahraničí, ji utvrdili, že pomoc a zdraví druhých není samozřejmostí. Tyto načerpané zkušenosti přeměnila v nově otevřené a provozované komunitní středisko na Praze 5.  Jedná se o středisko, které je sice omezeno velikostí, dobrovolností z řad lektorů a provozováno v rámci omezených finančních možností jak spolku, tak samotných účastníků.

Kontaktujte nás a sami budete moci naši činnost posoudit popřípadě se stát jedním z nás. Vaši podporu jistě uvítáme.

Semináře a služby pro účastníky

Práce s počítačem, mobilním telefonem, moderní aplikace, přednášky zaměřené na historii, kulturu, vlastivědu, přírodu, přednášky ekonomické a finanční, bezpečí a předcházení krizových situací, cvičení, skupinové terapie, návštěvy botanické zahrady, muzeí, galerií, zoo, společenské hry, sportovní aktivity, komentované vycházky a výlety na určité téma a další.

Péče o zdraví našich účastníků

Cvičení, duševní rozvoj, meditace, zdravá výživa a další.

Výtvarné a rukodělné aktivity

Kresba, malba, ruční práce, šití, háčkování, pletení, kutilské odpoledne a další.

Našimi cílovými skupinami jsou senioři, osoby zdravotně postižené, včetně duševně nemocných, rodiče s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem. Na odkazu FOTOGALERIE budeme postupně uveřejňovat fotografie z pořádaných akcí.

kalendář akcí

Co pro Vás právě komunitní středisko připravuje?