SPOLUDÁLE

Napište nám

info@spoludale.cz

Zavolejte nám

+420 777 730 482

KALENDÁŘ
AKCÍ

PROSINEC 2020

Žádáme všechny účastníky, aby v případě, že se setkají s člověkem, který je pozitivně testován na onemocnění Covid 19, se neúčastnili komunitních aktivit až doby, než bude v konkrétním případě znám postup hygienické stanice.

 Žádáme všechny účastníky o dodržování rozestupů, dodržování běžných hygienických návyků, roušku mějte prosím nachystanou pro případ změny situace či vstupu do objektů. Nejdůležitější je však účastnit se akcí pouze pokud jste zcela zdraví. 

Při pobytu v komunitním centru žádáme o důsledné mytí rukou a použití dezinfekce, která je volně přístupná v prostoru KC. Dále žádáme o dodržování počtu možných osob na aktivitě . V případě zpřísnění hygienicko – epidemiologických pravidel žádáme o jejich dodržování. Tato pravidla pravidelně konzultujeme s hygienickou stanicí.

Pokud se dostanete do různých situací, tak mimo obvyklé tísňové linky, které řeší především urgentní záležitosti, je možné konzultovat nenadálé problémy na bezplatné seniorské lince  800 200 007. Také můžete navštívit jejich stránky www.necosestalo.cz. Zcela jistě tam naleznete zajímavé a užitečné  rady i tipy na neobvyklé situace.

Prosinec 2020 je již prezenčně i online

NEMUSÍTE BÝT SAMI, BUĎTE S NÁMI!

I NADÁLE SE BUDEME SETKÁVAT A TO HNED VE DVOU VARIANTÁCH. PRO TY, KTEŘÍ UŽ CHTĚJÍ VEN MEZI NÁS JE PŘIRAVEN PROGRAM V PREZENČÍ PODOBĚ. PRO TY Z VÁS, KTEŘÍ ZŮSTÁVÁTE RADĚJI JEŠTĚ DOMA SE NYNÍ OPĚT CHYSTAJÍ PŘEDNÁŠKY, TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI A ODPOLEDNÍ ČAJE NA GOOGLE MEET. ZAVOLEJTE NA NAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO A POSKYTNEME VÁM POMOC PŘI ZŘÍZENÍ GOOGLE ÚČTU A PŘIPOJÍME VÁS DO VYTVOŘENÝCH SKUPINEK  A VÁMI VYBRANÝCH AKTIVIT.

4.12. 2020 15.00 Aktuální téma a přednáška pro seniory „Nebojte se chodit k lékaři“

Stále častěji v současné komplikované době mnoho seniorů omezuje či zcela vynechává pravidelné návštěvy lékařů. Společné povídaní nad tématem, nám pomůže se oprostit od těchto obav. Zopakujeme si také všechna hygienická opatření a jejich důležitost při ochraně zdraví. KC Spoludále, Zdíkovská 134, Praha 5. Přednáška proběhne v komunitním centru za doporučených hygienických opatřeních. Dodržujeme pravidlo 3R (roušky, rozestupy, ruce) Nezapomeňte si prosím roušku. TAKÉ ONLINE/ VOLEJTE PROSÍM

7.12. 2020 15.00  Malá Strana, tichá čtvrť paláců a kostelů – přednáška

Přednáška o historii a vývoji Menšího Města. V suchu a teple projdeme známá i méně známá místa Prahy. Na některých fotografiích objevíte zákoutí a dvorky na které se nelze dostat. Stejným způsobem „vyšplháme“ i na některé věže a navštívíme interiéry kostelů. KC Spoludále, Zdíkovská 134, Praha 5. Přednáška proběhne v komunitním centru za doporučených hygienických opatřeních. Dodržujeme pravidlo 3R (roušky, rozestupy, ruce) Nezapomeňte si prosím roušku. TAKÉ ONLINE/ VOLEJTE PROSÍM

10.12. 2020 10.00 Hradčanská předměstí – vycházka

Na vycházce projdeme z Pohořelce, který býval předměstím Hradčan, na Loretánské náměstí a do romantických zákoutí dalšího předměstí – Nového Světa. Cestou uvidíme řadu zajímavých domů a paláců.  Sraz na zastávce MHD Pohořelec. Dodržujeme pravidlo 3R (roušky, rozestupy, ruce) Nezapomeňte si prosím roušku.

14.12 2020 15.30 Počítače a praktické dovednosti 

Kurz v malé skupince. Metoda výuky je moderní a lekce jsou vždy přizpůsobeny zájmům a potřebám studentů, kteří si sami volí tempo. Vhodné jak pro naprosté začátečníky, tak pokročilé. Budeme znovu opakovat i nakupování a objednávání k lékaři přes internet. KC Spoludále, Zdíkovská 134, Praha 5. Kurz proběhne v komunitním centru za doporučených hygienických opatřeních. Dodržujeme pravidlo 3R (roušky, rozestupy, ruce) Nezapomeňte si prosím roušku. TAKÉ ONLINE/ VOLEJTE PROSÍM

17.12. 2020 14.30 Trénink paměti

Společně se zaměřujeme na posílení koncentrace a vnímání, postřeh, nacházení slov a formulování vyjadřování, na asociační myšlení a logické uvažování. To vše pomocí jednoduchých, nenáročných a zábavných cvičení. KC Spoludále, Zdíkovská 134, Praha 5. Kurz proběhne v komunitním centru za doporučených hygienických opatřeních. Dodržujeme pravidlo 3R (roušky, rozestupy, ruce) Nezapomeňte si prosím roušku. TAKÉ ONLINE/ VOLEJTE PROSÍM

 21.12. 2020 10.00 Pražským Františkem sem a tam – vycházka

Na vycházce se projdeme uličkami severní částí Nového Města, ukážeme si několik pasáží. Prohlédneme si místa, která zbyla ze čtvrti František po asanaci na konci 19. st. Obejdeme areál Anežského kláštera, prohlédneme si krásnou sochařskou výzdobu budovy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Řekneme si, kam se svážel odpad z pražských domácností. Sraz na chodníku před OD Kotva. Dodržujeme pravidlo 3R (roušky, rozestupy, ruce) Nezapomeňte si prosím roušku.

Děkujeme vám za účast na aktivitách komunitního centra, za aktivní zapojení do komunitního života, děkujeme za všechny nápady a podněty, které jste mezi nás přinesli. Všem vám přejeme krásné svátky a do příštího roku hlavně kopec zdravíčka. Těšíme se na další společně strávený čas v příštím roce.

kalendář akcí

Co pro Vás právě komunitní středisko připravuje?